Phần mềm HTKK 3.1.6Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.1.6

Để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ gia hạn nộp thuế GTGT, TNDN theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ, Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013 của Bộ Tài chính và một số yêu cầu nghiệp vụ phát sinh, Tổng cục Thuế thông báo nội dung và kế hoạch nâng cấp các ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK, iHTKK) cụ thể như sau:

      + Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 01/GTGT, 01A/TNDN, 01B/TNDN: Ứng dụng hỗ trợ cho phép đánh dấu gia hạn nộp thuế GTGT tháng 1, 2, 3 năm 2013, gia hạn nộp thuế TNDN quý I, II, III năm 2013 theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC.

      + Bổ sung hỗ trợ mẫu biểu kê khai “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế” dưới dạng file excel  theo mẫu tại Phụ lục số 01, 02 ban hành kèm theo Thông tư.

      + Cập nhật danh mục biểu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với tờ khai 01/TTĐB: Từ 45% lên 50% đối với 2 mặt hàng là Rượu từ 20 độ trở lên và Bia trong danh mục biểu thuế áp dụng từ ngày 01/01/2013 theo Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12.

       + Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 03/NTNN: Cho phép lựa chọn tỷ lệ 5% hoặc 10% thuế TNDN trên doanh thu tính thuế đối với lãi tiền vay phải trả (quy định tại TTư số 60/2012/TT-BTC và TTư số 134/2008/TT-BTC) theo hướng dẫn tại công văn số 3929/TCT-CS ngày 08/11/2012 của Tổng cục Thuế.
Download Now

Có thể bạn cần !!!

Phần mềm kế toán miễn phí JunSky Free, Không hạn chế tính năng, không giới hạn thời gian sử dụng, hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng qua Email, Chát, TeamViewer.!

Download Now
 

Download phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.1.6

Phần mềm HTKK 3.1.6
Tên file
Phần mềm HTKK 3.1.6
Dung lượng file
18.26 MB
Lượt tải:
14929
Ngày cập nhật:
07-03-2013
Phiên bản:
3.1.6
Định dạng file:
rar
Phần mềm HTKK 3.1.6

Hướng dẫn sử dụng phần mềm HTKK 3.1.6

HDSD Phần mềm HTKK 3.1.6
Tên file
HDSD Phần mềm HTKK 3.1.6
Dung lượng file
6.58 MB
Lượt tải:
5234
Ngày cập nhật:
07-03-2013
Phiên bản:
3.1.6
Định dạng file:
rar
HDSD Phần mềm HTKK 3.1.6